Verhuizing bibliotheek en Welcom naar Meulenvelden van de baan

DIDAM – De verhuizing van de bibliotheek in Didam en welzijnsorganisatie Welcom naar Meulenvelden gaat niet door. Het is woningcorporatie Plavei, eigenaar van het woonzorgcomplex, niet gelukt om onder regie van de gemeente Montferland tot een overeenkomst te komen.

Op 28 februari 2019 tekenden Plavei, Bibliotheek Montferland en welzijns- en cultuurorganisatie Welcom een intentieverklaring om te onderzoeken of het mogelijk is om de bibliotheek en Welcom te huisvesten in Meulenvelden Didam. Wethouder Gerritsen vervulde hierin, namens de gemeente, de rol van aanjager en regievoerder.

Onlangs bleek dat het niet lukt om tot realisatie van het plan te komen. Alle partijen hebben vanuit hun eigen verantwoordelijkheid beoordeeld of huisvesting in Meulenvelden wel of niet kan. “We moeten concluderen en respecteren dat de betrokken partijen niet volmondig ‘ja’ op alle uitgangspunten hebben kunnen zeggen”, zegt wethouder Walter Gerritsen. “Daarom is na een intensieve en serieuze zoektocht naar mogelijkheden en kansen besloten om de intentieovereenkomst te beëindigen.”

Hierdoor komt er volgens Gerritsen ruimte om na te denken over andere mogelijkheden, om een goede oplossing voor alle partijen te vinden en eventueel met andere partijen ook gesprekken te voeren. “Het is beter dat de gemeente daar niet bij zit en de marktpartijen samen een oplossing zoeken.”

V.l.n.r. Chris van Pelt (bibliotheek), Pascal van der Maas (Welcom), oud-wethouder Wim Sinderdinck en Arjan ter Bogt (Plavei) tekenden op 28 februari 2019 de intentieovereenkomst in Meulenvelden voor huisvesting van de bibliotheek en Welcom in het woonzorgcomplex.

Later meer…