Ultieme poging Rob Mos om de Hoevert open te houden

DIDAM – Raadslid Rob Mos doet vanavond een ultieme poging om zwembad de Hoevert in Didam nog een jaar open te houden. Hij dient hiervoor een initiatiefvoorstel in, een vrij ongebruikelijke stap voor een raadslid. “Maar in mijn ogen absoluut noodzakelijk”, zegt Mos. “Als we het zwembad eind dit jaar sluiten, dan gaat de zwemvoorziening verloren.”

In juli van dit jaar vroeg een meerderheid van de gemeenteraad het college kaders te maken voor een toekomstige zwemvoorziening in Didam. Deze kaders staan vanavond voor het eerst op de agenda van de beeldvormende raad. De door het college voorgestelde kaders maken het volgens Mos echter totaal onmogelijk om een zwemvoorziening voor Didam te behouden.

Vooral de keuze van het college om de grond onder de huidige Hoevert geen onderdeel te laten zijn van de oplossing en het huidige zwembad al op 1 januari 2021 te sluiten, heeft grote gevolgen voor de toekomst van de Hoevert, weet Mos. Daarom komt hij met een initiatiefvoorstel, waarin hij nieuwe kaders voorstelt.

Grondwaarde
“De grondwaarde van de Hoevert wordt geschat op 1,6 miljoen euro, maar wellicht kan die ook anders worden ingezet”, zegt Mos. “Door de grond te schenken aan de verenigingen kunnen zij die zelf exploiteren. Ook het slopen van het zwembad kan dan vele malen goedkoper en is niet de verantwoording van de gemeente. Daarbij is de huidige grond geen onderdeel van de begroting, dus hoeft er geen geld te worden gevonden uit de begroting.”

Mos is bovendien bang dat sluiting van het zwembad over een paar maanden betekent dat de huidige gebruikers stoppen. “En als de loop er uit is, komt die nooit meer terug en zijn alle toekomstige initiatieven van tevoren al gedoemd te mislukken.” Voor de door het college voorgestelde kaders is volgens het raadslid dan ook geen enkel draagvlak bij de verenigingen, die gebruik maken van de Hoevert.

Exploitatieplan
Toch ziet Mos wel degelijke mogelijkheden om het zwembad open te houden. Vooral omdat de vier verenigingen (Open Club De Nevelhorst, Triathliem, de Watervrienden en zwemclub Wehl) nu wel hebben aangegeven om samen een plan te willen maken om de Hoevert, met behulp van Sportfondsen, te exploiteren tot er een nieuwe zwemvoorziening komt. Ook zien zij de door het college voorgestelde locatie bij De Nevelhorst als kansrijk.

“Dat is het grote verschil met juli, toen de verenigingen aangaven die exploitatie niet op zich te willen nemen”, vertelt Mos. “Ze zijn nu wel bereid het stokje op te pakken, mits de risico’s nog even bij de gemeente blijven. Het zwembad een jaar langer openhouden, kan al voor een bedrag van 220.000 tot 240.000 euro, heeft Sportfondsen aangegeven.”

Dat is meer dan de bijdrage van 153.000 euro, die door de gemeente is vastgesteld. “Maar met een beetje goede wil van ons allen is dat niet het grootste probleem.” De meerkosten zitten hem voornamelijk in het wegvallen van de zwemlessen, waarover de raad al eerder heeft besloten.

De verenigingen hebben aangegeven er vol voor te willen gaan en Sportfondsen te willen ondersteunen met vrijwilligers om zo de kosten laag te houden. Ze vragen echter wel om het (geringe) risico het komende jaar nog bij de gemeente te laten liggen, omdat er nog geen stichting is en geen geld in kas. “Op deze manier is het mogelijk om samen te onderzoeken of een basiszwemvoorziening in Didam behouden kan blijven”, zegt Mos.

Het college heeft in een reactie al laten weten afwijzend tegenover het initiatiefvoorstel van Mos te staan. ‘Omdat hiermee wordt afgeweken van het besluit van 9 juli’, laat ze in een reactie weten. Ook worden er volgens het college geen nieuwe feiten naar voren gebracht, die het besluit van de raad op 9 juli in een ander daglicht stellen.

Watervrienden
Mos heeft zijn hoop nu vooral gevestigd op zijn collega raadsleden. Wilfried Rasing, voorzitter van zwemvereniging Watervrienden in Didam, vraagt de raad namens alle verenigingen vooral om duidelijkheid. “Wij willen dat er nu eindelijk eens een duidelijk besluit wordt genomen over de toekomst van een zwemvoorziening in Didam”, zegt Rasing.

Daarvoor is een investering van 4 miljoen euro nodig voor een nieuw, sober zwembad. Rasing: “Financiering is mogelijk door middel van een eenmalige bijdrage van 1,6 miljoen euro. Het restant kan worden gefinancierd met een 30-jarige maatschappelijk lening. De jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente kan dan 153.000 euro blijven. Deze bedragen zijn realistisch en nodig om een zwembad te kunnen exploiteren. Wij hopen dat de raad vanavond een besluit neemt of ze bereid is om deze financiële middelen beschikbaar te stellen en daarmee ons plan verder in behandeling te nemen.”