Groep 7 van de Galamaschool laat dodenherdenking niet zomaar voorbij gaan

’s-HEERENBERG – Bij monument De Goede Herder in ’s-Heerenberg werden gisteravond de doden uit de Tweede Wereldoorlog herdacht. Normaal gesproken zijn daar ook kinderen uit groep 7 van de Pastoor Galamaschool bij aanwezig. Door corona was dit nu echter niet mogelijk. Toch wilde de leerlingen dodenherdenking niet zomaar voorbij laten gaan.

Dus organiseerde de school vrijdag 30 april al een herdenking bij het door haar geadopteerde monument De Goede Herder. “Om toch ons respect te betuigen aan alle mensen uit ’s-Heerenberg en Lengel, die tijdens de oorlog zijn overleden: de Joodse inwoners, tewerkgestelden, andere burgerslachtoffers en militairen die tijdens de meidagen van 1940 bij de Duitse inval, vooral aan de Grebbelinie, zijn gesneuveld”, vertelt Arjan Heuvel, leerkracht van groep 7.

De herdenking gold als afsluiting van het project dat jaarlijks in groep 7 over de Tweede Wereldoorlog wordt uitgevoerd. “Je merkt dat dit een onderwerp is wat nog steeds erg leeft bij de schoolgaande jeugd, vooral in de bovenbouw”, zegt Heuvel. “De betrokkenheid van iedereen is groot, ondanks dat we eigenlijk steeds minder uit eerste hand kunnen horen en ervaren wat mensen in de oorlog hebben meegemaakt.”

Gedichten
Daarom kijken de kinderen op school de serie ‘13 in de oorlog’, lezen ze de Anne Frank-krant, vertelt de leerkracht veel oorlogsverhalen en krijgen alle leerlingen van groep 7 een gedenkboek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De eindopdracht is het schrijven van een verhaal of gedicht over dit onderwerp.

Heuvel: “Deze gedichten krijgen ook allemaal een plaats bij het monument in een soort collage. Enkele gedichten worden door leerlingen voorgelezen bij het monument. Ook leggen we altijd een krans en houden we een moment van stilte. We bezichtigen het monument en bekijken de namen hierop, waaronder die van pastoor Galama, de naamgever van onze school en kapelaan Van Rooijen, naamgever van het sportpark waar de plaatselijk voetbalclub speelt.”

Monumenten
Ook neemt de Galamaschool andere ‘Berghse’ monumenten en plekken in het project mee. Denk daarbij aan het Canadese kanon op het Stadsplein, het Joodse kerkhof, de Joodse synagoge bij Heitkamp, het oorlogsmonument in Lengel, het bunkertje op de Mengelenberg, de rol van het klooster als hospitaal van de Duitse Marine, de Stolpersteine in de Kellenstraat en de boerderij De Kornhorst als onderduikadres.

“Al met al is dit elk jaar weer een bijzondere en indrukwekkende periode van drie weken voor de leerlingen uit groep 7 van de Galamaschool, met het bezoek aan de Goede Herder als afsluiter voor de meivakantie. Opdat wij niet vergeten.”

Leerlingen uit groep 7 van de Pastoor Galamaschool in ’s-Heerenberg herdachten vrijdag al de doden bij het monument De Goede Herder. Foto Robin Sommers