Tinie te Dorsthorst

Naam: Tinie te Dorsthorst (65+), Didam
Partij: Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK), een niet politieke partij
Hoeveelste deelname: ‘Het is de derde keer dat ik lijsttrekker ben. Eerst voor de VKK Vereniging Kleine Kernen (VKK), door de fusie met de Federatie Dorpshuizen nu Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK).’

Waarom is stemmen voor het waterschap zo belangrijk?
‘Het is belangrijk om te stemmen voor de waterschappen omdat er veel op het bordje van de waterschappen ligt en komt te liggen. Niet alleen het onderhoud van dijken, watergangen en gemalen en muskusratbestrijding, maar ook door de extreme weersomstandigheden, natte periodes, de droogte van afgelopen zomer. Er komt steeds meer bij voor de waterschappen. Steeds belangrijker is onze samenwerking met Duitsland, met extreem weer is dat een groot probleem en is bewustwording in Duitsland dringend noodzakelijk.’

Wat hebben we in Montferland met water te maken?
‘In Zeddam is in samenspraak met de gemeente nieuwe riolering aangelegd. De regenbuien blijven voor het Montferlandse bos hangen en komen terug, daardoor had Zeddam veel last van het overtollige water. De riolering heeft een grotere diameter om die buien op te vangen. In Didam is een kinderboerderij met waterspeelplaats gerealiseerd, dit ook om bij flinke regenbuien het water te bergen. Ook in Braamt zijn in de groenvoorziening maatregelen getroffen door middel van wadi’s om regenwater te bergen en vast te houden. Het wordt steeds belangrijker het water te bergen en vast te houden voor droge periodes.’

Wat is jullie belangrijkste speerpunt?
De DKK is voor een sober en doelmatig waterschap. Het terugbrengen van de schuldenlast. Wij zijn niet voor verhoging van de waterschapheffing. Wij zijn van mening dat de plannen die het waterschap maakt allereerst met de bewoners in het gebied besproken moeten worden aan het begin van het proces. Het gaat hen aan en zij weten veel over hun eigen leefomgeving.’