Schutterij St. Martinus is al 100 jaar het cement van Greffelkamp

DIDAM – Schutterij St. Martinus staat aan de vooravond van een bijzonder jubileumjaar. In 2021 viert de Greffelkampse vereniging haar eeuwfeest. Met voorzitter Gerard Peters en bestuurslid Jeroen Roerink blikken we terug op honderd jaar schutterij en haar binding met de buurtschap.

Al voor 1921 werd er schuttersfeest gevierd in Greffelkamp. “Dat gebeurde toen nog clandestien”, weet Roerink uit de verhalen. “Toen in 1919 in Loil een schuttersgilde werd opgericht, dachten ze in Greffelkamp ‘dat kunnen wij ook’.” In 1920 vierde de buurtschap schuttersfeest bij de familie Kersjes op de deel. Roerink: “Maar omdat zij protestants waren en vrijwel heel Greffelkamp katholiek, vond de geestelijke dat er een rooms-katholieke schutterij moest komen.”

Zo vond op 19 december 1920 de oprichtingsvergadering plaats van schutterij St. Martinus, bij café Damen (later Koenders) aan de Greffelkampseweg. Op 21 april 1921 volgde de goedkeuring bij koninklijk besluit. “Het eerste officiële schuttersfeest werd gehouden in een lappentent bij de familie Peters op Vrieswijk”, vertelt Peters. “Daarna waren de feesten jarenlang in een tent bij café Damen van Jan Nöt en vonden de wedstrijden plaats in het Lankhorstbos. De eik, waar het allemaal begon, staat er nu nog.”

Het eerste officiële schuttersfeest werd gehouden op Vrieswijk. Fotoarchief Harry Peters

Willem Luiking was de eerste voorzitter. In 1934 werd hij opgevolgd door Jan Wienholts, die liefst dertig jaar de voorzittershamer hanteerde. “Alle voorzitters bleven lang zitten”, zegt Peters. “In al die jaren ben ik pas de zevende voorzitter.” Bij het neerleggen van zijn functie, benoemde St. Martinus Wienholts tot erevoorzitter. “Hij was samen met Bart van Onna de grote pionier bij de schutterij.”

Eigen schuttersgebouw
Begin jaren tachtig verhuisde de schutterstent naar zaal Luiking aan de Van Voorstweg. Hier vierde de buurtschap tot 1997 haar schuttersfeest, waarna St. Martinus een eigen onderkomen betrok aan de Manhorstweg. Het toenmalige bestuur kocht hier een stuk grond en bouwde zelf een schuttersgebouw, dat de toepasselijk naam ‘Ons Eigen Ding’ kreeg.

“Dat was destijds een hele goede zet”, vindt Roerink. “We konden zelf de exploitatie doen, waardoor de schutterij steeds meer floreerde. Het schuttersfeest vieren we nog altijd in een tent, maar alle andere activiteiten van de schutterij en drumfanfare houden we in het schuttersgebouw.” Drumfanfare St. Martinus werd in 1947 opgericht en is sindsdien nauw verbonden aan de schutterij.

Hoewel de vereniging al bij haar 50-jarig bestaan driehonderd leden telde, bleef ze groeien. Op dit moment heeft de schutterij liefst 383 volwassen en zo’n veertig jeugdleden. “Terwijl er in de buurtschap maar 381 inwoners wonen”, vertelt Peters trots. “Veel vrouwen zijn bovendien geen lid, maar kopen elk jaar wel een entreekaart voor het schuttersfeest. Iedereen is bij ons welkom, lid of geen lid. Daarin zijn we vrij uniek.”

Buurtschap
Omdat ook de drumfanfare de afgelopen jaren uit haar jasje groeide, werd in 2020 het schuttersgebouw uitgebreid en gemoderniseerd. Dat gebeurde volledig met vrijwilligers en geldelijke steun vanuit de buurtschap. Zo werd er begin dit jaar bij een rondgang door Greffelkamp huis-aan-huis ruim 12.000 euro opgehaald en kwam er ongeveer het dubbele aan goederen en giften binnen.

“Daar zijn we apentrots op”, zegt Roerink. “Dat tekent ook de betrokkenheid van de inwoners bij de schutterij en drumfanfare. We zijn het cement van de buurtschap, waar heel Greffelkamp aan bij wil dragen.”

De bestuurders vinden het dan ook jammer dat ze de vrijwilligers en gulle gevers hiervoor door de corona niet echt konden bedanken. Peters: “Officieel hebben we nog steeds geen eerste steen gelegd. Hopelijk kunnen we ons nieuwe ‘hok’ in 2021 wel met veel bombarie openen en aan onze leden laten zien.”

Kringdag
Dan hoopt de schutterij ook op gepaste wijze haar 100-jarig jubileum te vieren. “Op 18 april zou de Kringdag Montferland in Greffelkamp plaatsvinden. Maar dat is vanwege de corona niet realistisch. We hebben de federatie daarom gevraagd de kringdag te verschuiven naar 4 oktober. In dat weekend willen we ook ons 100-jarig bestaan vieren.”

Het bestuur van schutterij St. Martinus gehuld in kostuums van vroeger. Met Gerard Peters in het midden en Jeroen Roerink tweede van rechts. Fotocompilatie Siemen Peters