Reclamebelasting voor Didamse winkeliers

DIDAM – Ondernemersvereniging Gastvrij Didam en de gemeente Montferland willen voor 114 winkeliers in het winkelgebied van Didam reclamebelasting invoeren. Daarvoor moet volgende maand door de gemeenteraad van Montferland echter nog wel de verordening worden vastgesteld.

centrum DidamDe reclamebelasting wordt door de gemeente geïnd. Na aftrek van de kosten wordt de opbrengst ondergebracht in de Stichting Ondernemersfonds Gastvrij Didam. Met de middelen die hierdoor beschikbaar komen, kan een organisatie op poten worden gezet die zich bezighoudt met de promotie van het Didamse winkelgebied door onder andere het aanbieden van evenementen, acties en het keurmerk veilig ondernemen. Ook kan de organisatie namens de ondernemers participeren in allerlei relevante ontwikkelingen.

De ondernemersvereniging heeft op dit moment onvoldoende leden en financiële middelen om een goed draaiende organisatie neer te zetten. Het besturen van de vereniging en de organisatie van de activiteiten gebeurt nu door slechts een kleine groep vrijwilligers. “Bijna de helft van de centrumondernemers lift gratis mee op de inspanningen van deze groep”, zegt een woordvoerder van de gemeente Montferland. “Het doel van de reclamebelasting is dat zij straks ook meebetalen aan de activiteiten die in het centrum van Didam worden gehouden.”

Draagvlak
Gastvrij Didam heeft in juni 2013 een draagvlakmeting gehouden, waarbij ondernemers is gevraagd of zij voor- of tegenstander van de invoering van reclamebelasting zijn. Hierop is overwegend positief gereageerd. Er zijn 106 formulieren verspreid, waarvan er 87 ingevuld zijn teruggekomen. “Er is 58 keer een ‘ja’ ingevuld, wat voor de gemeente een respectabele score is om de belasting in te voeren. Inmiddels zijn er zelfs nog enkele voorstemmers bij gekomen.”

De ondernemersvereniging gaat uit van een heffing van 380 euro per jaar. Bij een aanname van 114 aanslagen en na aftrek van de kosten levert dit haar ruim 34.000 euro per jaar op. Als de gemeenteraad instemt met de verordening treedt deze op 1 april 214 in werking. “De verordening geldt alleen voor Didam”, vertelt de gemeentewoordvoerder. “De ondernemersvereniging in ’s-Heerenberg heeft aangegeven dat ze het zelf wel regelt.”