Provinciale subsidie voor herinrichting Didamse Bloemenbuurt

DIDAM – De provincie Gelderland heeft ruim een half miljoen euro aan subsidie toegezegd om de plannen voor de vernieuwde Bloemenbuurt in Didam verder vorm te geven. De subsidie draagt bij aan de inrichting van de openbare ruimte, waaronder de aanleg van het toekomstige park in de wijk.

“Deze subsidie noemen we SteenGoed Benutten”, laat gedeputeerde Peter Kerris weten. “Daarmee helpen we gemeenten om de openbare ruimte fijner en toekomstbestendiger te maken. Zo wordt er in de Bloemenbuurt in Didam een park aangelegd en krijgen verouderde woningen een nieuw en duurzaam jasje. De woningen worden heel energiezuinig en aardgasvrij. Dit project laat zien dat goede samenwerking tussen de gemeente, corporatie en warmteleverancier tot mooie resultaten kan leiden.”

Woningcorporatie Plavei en de gemeente Montferland zijn uiteraard blij met de toegzegde bijdrage van de provincie. “Deze subsidie is zeer welkom en inderdaad een mooie ondersteuning van onze ambities in de bloemenbuurt, zegt Arjan ter Bogt, directeur van Plavei. “Duurzaamheid en circulariteit zijn belangrijke thema’s in de Bloemenbuurt. We gooien de materialen niet zo maar de container in. Ze krijgen zo veel als mogelijk een tweede leven.”

“Het is fijn dat we bij de aanleg van de straten en het park in de Bloemenbuurt meer geld beschikbaar hebben om bestaande producten en materialen te hergebruiken, om duurzaam en circulair te zijn zoals Arjan ter Bogt omschrijft”, voegt wethouder Walter Gerritsen daaraan toe. “Komend jaar gaan we met bewoners in gesprek over de inrichting van het park.”