Oppositiepartijen openen meldpunt voor wasvoorziening Montferland

MONTFERLAND – Lijst Groot Montferland, de PvdA en Fractie Rob Mos openen een  meldpunt voor de wasvoorziening in Montferland. Aanleiding voor het meldpunt is het grote aantal verontrustende reacties dat de drie partijen ontvangen over de wijze waarop de wasservice per 1 april wordt uitgevoerd.

“Mensen krijgen bericht dat ze een uur minder hulp bij het huishouden ontvangen, omdat de was nu op een andere wijze gaat worden uitgevoerd”, weet Ingrid Wolsing (PvdA). “Ze maken zich daar zorgen over. Ook ontvangen wij verontrustende berichten over de wijze waarop personeel wordt overgenomen door de nieuwe uitvoerder van de hulp bij het huishouden.”

Met dit meldpunt willen de partijen zoveel mogelijk ervaringen verzamelen. “Natuurlijk staan we ook open voor zaken die goed gaan”, vertelt Rob Mos. “Doel van het meldpunt is niet om de gemeente aan te vallen, maar wel om te komen tot een beleid en uitvoering daarvan, dat uitgaat van menselijke waardigheid en daadwerkelijke hulp voor degenen die dat nodig hebben.”

Het meldpunt is te bereiken via wasmeldpuntmontfeland@outlook.com. Er kan ook een persoonlijk of telefonisch gesprek plaatsvinden. “Alle gegevens gemeld via dit meldpunt worden in vertrouwen behandeld”, belooft Henk Groote (LGM). “Persoonlijke zaken worden met niemand gedeeld, tenzij de melder hier uitdrukkelijke toestemming voor geeft voor het oplossen van een concrete zaak.”