Opbrengst eerste collecte Dorpsbalans Nieuw-Dijk naar kerk en dorpsvoorziening

NIEUW-DIJK – De stichtingen Dorpsvoorziening Nieuw-Dijk en Beheer voormalig kerkelijk erfgoed Nieuw-Dijk hebben elk 4000 euro ontvangen van de stichting Dorpsbalans Nieuw-Dijk. Het geld komt uit de eerste collecte die in oktober werd gehouden in het dorp.

De stichting Dorpsbalans Nieuw-Dijk werd vorig jaar april opgericht en heeft als doel structureel geld binnen te halen voor de renovatie en het onderhoud van de kerk en het dorpshuis. Deze gebouwen zijn door de Gabriëlparochie en de gemeente Montferland overgedragen aan het dorp.

“Voorheen had je de kerkbalans, een jaarlijkse collecte voor onder andere de Antoniuskerk in Nieuw-Dijk”, zegt bestuurslid Ivo Kluitman. “De Gabriëlparochie gaat hiermee door, maar het geld wordt nu besteed aan vieringen die de parochie in haar eigen kerken houdt. Onze collecte is voor het dorp, waarbij de opbrengst gaat naar de stichtingen die verantwoordelijk zijn voor het behoud van de kerk en het dorpshuis.”

Dorpsvoorziening
De stichting Dorpsvoorziening Nieuw-Dijk steekt het geld van de collecte nu nog grotendeels in het onderhoud van dorpshuis de Meikever. “Hier zijn we nog bezig met het verbouwen van de kleedruimtes van de sporthal”, vertelt penningmeester Maarten Berendsen. “Ook willen we de parkeerplaatsen nog verbeteren. Het kan nog wel een paar jaar duren voor de nieuwbouw er staat. Tot die tijd blijft het nodig om in de Meikever te investeren. Er wordt namelijk nog steeds veel gebruik gemaakt van de ruimtes in het gebouw.”

Een deel van de opbrengst gaat echter al naar het opknappen van het Sprinkhanen-terrein, waar in de toekomst het nieuwe dorpshuis en evenemententerrein moeten komen. “Onlangs zijn hier de nodige bomen aangeplant rondom de wadi achter het nieuwe tweede Draintalent-voetbalveld”, weet bestuurslid Joey Terhaerdt. “Hiervoor is de opbrengst uit de collecte meer dan welkom.”

Kerk
De 4000 euro die de stichting Beheer voormalig kerkelijk erfgoed Nieuw-Dijk ontving, wordt waarschijnlijk gebruikt voor het vernieuwen van de vloer in de kerk. “Als de kerkbanken eruit zijn, moet de vloer aan twee kanten worden verhoogd om een gelijke vloer te krijgen”, vertelt voorzitter Willem Kutschruiter.

Sinds de kerk in handen is van de stichting zijn al de nodige aanpassingen in het gebouw gedaan. Zo zijn er inmiddels twee toiletten en een keukentje gerealiseerd in wat voorheen het achterste gedeelte van de pastorie was. Dat was nodig omdat de pastorie, waarin deze voorzieningen voorheen waren ondergebracht, is verkocht. “Het oude deel van de pastorie blijft echter van ons en is nu weer goed benut.”

Wat de nieuwe bestemming van de Antoniuskerk wordt, is nu nog niet duidelijk. “We willen het vooral ook graag kerkgebouw laten zijn en blijven”, zegt Kutschruiter. “Zo blijven de bijzondere muurschilderingen hun prominente plek behouden en wordt er op dit moment een uniek kerkorgel van zes meter hoog op het altaar gebouwd. Met dit orgel kunnen typische kerkconcerten worden gegeven. Maar hoe de verdere invulling van de kerk er uit gaat zien, weten we echt nog niet.”

Collecte
Voor die nieuwe bestemming komt wellicht ook weer een mooi bedrag uit de tweede collecte van de stichting Dorpsbalans Nieuw-Dijk beschikbaar. Deze vindt opnieuw plaats in de eerste week van oktober. “Dan worden ook mensen in Didam, die een binding hebben met Nieuw-Dijk, actiever benaderd”, vertelt Kluitman. “Mensen kunnen echter ook altijd geld aan de stichting overmaken of ons jaarlijks voor een bepaald bedrag machtigen.” Meer informatie via stichtingdorpsbalansnieuwdijk@gmail.com.

Onlangs overhandigde het bestuur van de stichting Dorpsbalans Nieuw-Dijk twee cheques van 4000 euro aan de stichtingen Dorpsvoorziening Nieuw-Dijk en Beheer voormalig kerkelijk erfgoed Nieuw-Dijk. Op de foto v.l.n.r. Janine de Reus, Willem Kutschruiter, Joey Terhaerdt, Maarten Berendsen en Ivo Kluitman.

Het verhaal over het nieuwe kerkorgel in Nieuw-Dijk is binnenkort op Stem van Montferland te lezen.