Ook CDA wilde de Hoevert behouden: ‘Maar niet ten koste van alles’

DIDAM – Zwembad de Hoevert is dicht. Tot verdriet van veel Didammers. Zij wijzen met een beschuldigende vinger vooral naar het CDA en de VVD. De twee coalitiepartijen komen in hun ogen hun verkiezingsbelofte om de Hoevert open te houden niet na. “Ook wij wilden het zwembad voor Didam graag behouden, maar niet ten koste van alles”, zegt Ap Dieker.

De fractievoorzitter van het CDA wil graag nog een keer uitleggen, waarom zijn partij niet mee kon gaan met het plan van de vier partijen om de Hoevert nog minimaal een jaar open te houden en de plannen voor een nieuw zwembad uit te werken. “Dat kost de gemeente jaarlijks zo’n 376.000 euro en dat heeft ze niet”, vertelt Dieker. “Die kosten kunnen wellicht iets lager uitvallen als het onderhoud deels zelf wordt gedaan, maar ze blijven fors.”

Om de huidige Hoevert nog één tot twee jaar te laten voortbestaan, moest de gemeente dus tonnen investeren, zonder de zekerheid dat een nieuw zwembad haalbaar is. “Daarmee houden we een zwembad van 47 jaar oud draaiende en de onzekerheid in stand”, vindt Dieker. “En je wilt toch ook niet zoveel geld investeren in een oud gebouw als je een nieuw bad wilt.”

Supermarkt
Maar er was toch ook een supermarkt, die voor nul euro een nieuw zwembad in Didam wilde bouwen? Waarom ging de gemeente daar dan niet mee in zee om de voorziening voor het dorp in stand te houden. “Dat is in onze ogen nooit serieus geweest”, zegt CDA-raadslid Chiel Polman. Hij verdiepte zich samen met Dieker nadrukkelijk in de toekomstmogelijkheden van de Hoevert. Ook vroeg hij zich het afgelopen half jaar meermalen af of het CDA hierin wel het juiste besluit had genomen.

Zijn antwoord daarop is nog steeds ‘ja’. “De plannen van de grutter waren veel te vaag en veel te laat om op basis hiervan de Hoevert open te houden”, stelt hij. “Zij hebben ooit één keer aangegeven dat ze de grond van het zwembad wel wilden overnemen om er een nieuwe supermarkt te bouwen en elders een nieuwe zwemvoorziening te realiseren. Maar ze zijn hierover nooit serieus in gesprek gegaan met de gemeente. Als ze echt serieuze plannen hadden gehad en kansen hadden gezien, waren ze toch zelf naar de gemeente gestapt?”

Woningbouw
En dan was er nog het plan voor woningbouw. In dat geval moest de gemeente de opbrengst van de grond onder de Hoevert, 1,6 miljoen euro, in een nieuw bad investeren. Polman: “Ook moest ze het huidige zwembad slopen, de grond bouwrijp maken voor 1,7 miljoen euro en de eerder toegezegde 1,53 miljoen euro (exploitatiebijdrage voor de komende tien jaar) overmaken.”

Bovendien moest de huidige boekwaarde van 9 ton direct worden afgeboekt. Dat komt neer op een totaalbedrag van bijna 5,43 miljoen euro. “Voor een simpel bad”, zegt Polman. “Daar komen de kosten voor het langer openhouden van de Hoevert nog bij. Nu zijn we natuurlijk ook de boekingswaarde in één keer kwijt, net als de sloop- en ontwikkelkosten. Maar daar staan wel inkomsten voor de gemeente tegenover als we het terrein zelf ontwikkelen. Waardoor we waarschijnlijk zelf financieel rond de nul uitkomen.”

In tijden dat de gemeente structureel twee tot drie miljoen euro tekort komt, vindt het CDA het dan ook onverantwoord om veel geld te investeren in een toekomstige zwemvoorziening, waarbij het nog maar de vraag is of die haalbaar is. “Ook omdat we al een zwembad in onze gemeente hebben en er op vrij korte afstand nog drie zwembaden zijn.”

Daarbij vindt de partij vier tot vijf miljoen voor een nieuw bad veel geld voor een relatief kleine groep sporters. “Zo nemen de verenigingen (Triathliem, de Watervrienden en Zwemvereniging Wehl) samen maar tien uur per week van de totale openingstijden af. Hoewel we ons ook realiseren dat er nog een groep recreatieve zwemmers is, die nu elders de zwemsport moet beoefenen. Voor de ouderen zijn de sociale contacten in combinatie met bewegen heel belangrijk. Maar wij denken dat ze die ook in andere, bestaande sportaccommodaties, kunnen vinden.”

Kansen
Toch ziet het CDA nog wel kansen voor een nieuw zwembad in Didam. Maar dan moet het geld wel van externe partijen komen. “Want de gemeente heeft niet meer dan de toegezegde 1,53 miljoen euro”, weet Dieker. Dat is de vaste exploitatiebijdrage (153.000 euro) van de gemeente voor de komende tien jaar voor het zwembad.

“In 2019 hebben we raadsbreed bepaald dat we dat bedrag voor de Hoevert over hebben. Dat blijft staan. Maar zonder extra geld van investeerders wordt het heel moeilijk om daarvoor een nieuw zwembad te bouwen en te exploiteren. Daarom mag het geld ook voor een andere sportvoorziening worden gebruikt. Geen onzinnige voorziening, zoals door veel mensen wordt gesuggereerd, maar een voorziening waar behoefte aan is en die iets toevoegt aan ons huidige sportaanbod.”

Dieker hoopt dat de zwemverenigingen en mogelijke andere partijen die handdoek oppakken en over de teleurstelling van het sluiten van de Hoevert heen stappen. “Dat gunnen we ze echt. Ook al denken veel mensen daar nu anders over. De behoefte aan een zwembad in Didam is groot, zo is gebleken. Maar de middelen hiervoor kunnen niet alleen van de gemeente komen. Zo realistisch moeten we zijn.”

Verkiezingsbelofte
En hoe zit het dan met die verkiezingsbelofte? “Als CDA hebben we in 2018 letterlijk in ons verkiezingsprogramma geschreven: ‘De toekomst voor een zwembad in Didam goed in kaart te brengen en hierbij aansluiten op de behoefte van de Didamse bevolking’”, zegt Polman. “Dat hebben we gedaan. De conclusie is echter dat we het ons gewoonweg niet kunnen veroorloven zo’n investering te doen. Hoe pijnlijk ook.”

Polman is ook kritisch op eerdere raden en colleges. “Het is in deze raadsperiode tot een definitief oordeel gekomen, maar eigenlijk had er al veel eerder een toekomstbestendige keuze moeten worden gemaakt. De hete aardappel is te vaak vooruit geschoven, er is nooit structureel geld gereserveerd voor nieuwbouw en is er nooit nagedacht over zwemmen in Didam over twintig jaar. Daar is het nu helaas te laat voor.”