Nieuwe was- en strijkservice gemeente zorgt voor veel onrust bij cliënten

MONTFERLAND – De gemeente Montferland voert een was- en strijkservice in. De voorziening wordt daarmee losgekoppeld van de huishoudelijke hulp. Die verandering zorgt voor veel onrust onder de cliënten. Zij vinden dat ze nu een uur huishoudelijke hulp wordt afgepakt door de gemeente. Maar volgens wethouder Ruth Mijnen is daar geen sprake van.

“Iemand die nu een indicatie heeft voor twee uur huishoudelijke hulp in de week en een uur wassen en strijken, houdt die gewoon”, vertelt de wethouder. “De hulp bij het huishouden blijft twee uur. Voor het wassen en strijken werd bij bijna 670 cliënten met een indicatie voor de wasvoorziening al een uur gerekend. Dat verandert ook niet, de wasvoorziening wordt alleen anders georganiseerd.”

De was wordt straks één keer per week bij de cliënt opgehaald, elders gewassen en vervolgens schoon en gestreken weer thuis afgeleverd. “Waar het wassen en strijken voorheen door de huishoudelijke hulp thuis gebeurde, wordt dit voortaan extern gedaan”, legt Mijnen uit. “Die tijd gaat echter niet van de overige hulp in de huishouding af.”

Eén zorgaanbieder
In Montferland krijgen ongeveer 1350 mensen hulp bij het huishouden. Bij iets meer dan de helft van die cliënten werd ook gewassen en gestreken. Van die groep zijn ook ruim 500 mensen aangesloten bij de zorgaanbieder, waar Montferland de huishoudelijke hulp afneemt. Vanaf 1 april is dat alleen nog ZorgPlus. En ook dat zorgt voor de nodige verontwaardigde reacties van cliënten en familie op social media.

Zo wordt op Facebook onder andere gesteld dat het wettelijk niet mag dat nog maar één zorgaanbieder huishoudelijke hulp aanbiedt in een gemeente. ‘Omdat cliënten altijd keuzevrijheid moeten hebben.’ Maar volgens Mijnen hebben ze die ook.

“We werken nu met een aantal zorgaanbieders”, zegt de wethouder. “Twee derde van alle cliënten is al aangesloten bij de partij, die we het nu bij de aanbesteding hebben gegund. Die werkt echter ook met onderaannemers, waar andere cliënten de zorg van krijgen. Zit jouw hulp daar niet bij, dan kan het zijn dat die overgaat naar de nieuwe zorgaanbieder, omdat de hulp vaak de klant volgt. De kans is daarom groot dat mensen dezelfde hulp houden.”

Informatie
Mijnen begrijpt dat alle veranderingen in de huishoudelijke hulp voor onrust zorgen. Maar de wethouder denkt dat die deels wordt veroorzaakt door desinformatie. “Het is lastig om in coronatijd bij alle mensen langs te gaan, ook omdat mensen nu maar één bezoeker per dag mogen ontvangen. Daarom hebben we er in eerste instantie voor gekozen de mensen schriftelijk te informeren. Iedereen die gebruik maakt van de wasvoorziening wordt echter nog bezocht door de zorgaanbieder. Daarnaast kunnen cliënten met hun vragen uiteraard altijd bij de gemeente terecht.”