Nieuw-Dijkse verenigingen jubileren: ‘Hopelijk kunnen we dit groots vieren’

NIEUW-DIJK – Nieuw-Dijk zet de dorpsgrenzen open. Nu het sociale leven weer langzaam op gang komt, slaan de verenigingen de handen ineen en sporen ze mensen in en buiten het dorp aan om weer deel te nemen aan hun activiteiten. Dat doen ze met een gezamenlijke flyer, waarop alle verenigingen zich voorstellen.

“Nieuw-Dijk heeft een bloeiend verenigingsleven, maar dat heeft het afgelopen jaar vrijwel helemaal stilgelegen”, zegt Jeroen Rosendahl, voorzitten van de Vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk. “Nu de coronamaatregelen langzaam worden versoepeld, worden steeds meer activiteiten weer opgestart. Veel verenigingen jubileren dit jaar en we hopen dit met zoveel mogelijk mensen te kunnen vieren.”

Sprinkhanen
Zo bestaat voetbalvereniging Sprinkhanen 85 jaar en wordt er in 2021 precies honderd jaar gevoetbald in Nieuw-Dijk. “In 1921 werd NDV opgericht, later werd die naam gewijzigd in NDC (Nieuw-Dijkse Club)”, weet de huidige voorzitter Frans van Vugt. Op 26 januari 1936 werd NDC opgeheven en een paar maanden zag Sprinkhanen het levenslicht.

“We hopen dit op 10 juli te kunnen vieren”, zegt Van Vugt. “Dan willen we ook graag de jubilarissen huldigen, waarvan er drie al zeventig jaar lid zijn. Normaal gesproken doen we dat aan het begin van het jaar tijdens onze nieuwjaarsreceptie. Maar die kon door corona niet doorgaan.”

Net als veel trainingen en wedstrijden het afgelopen jaar werden afgelast. In augustus verwacht Sprinkhanen echter alle activiteiten weer op te starten. “We zijn nu druk om alles in orde te maken voor het nieuwe seizoen”, vertelt secretaris Frank Buiting. “Het hoofdveld is helemaal vernieuwd en voorzien van een DrainTalent, nieuw hekwerk, nieuwe verlichting en reclameborden. Op dit moment wordt van de twee oude trainingsvelden anderhalf trainingsveld en evenemententerrein gemaakt. Ook hier wordt een DrainTalent aangelegd.”

St. Antonius en DES
Er wordt in 2021 echter niet alleen honderd jaar gevoetbald in Nieuw-Dijk, ook schutterij St. Antonius en muziekvereniging DES bestaan honderd jaar. “De aftrap van ons 100-jarig jubileum is op 19 juni”, vertelt Antonius-voorzitter Ronnie Derksen. “Begin augustus hopen we het schuttersfeest te kunnen vieren. Alles wat tegen die tijd kan en mag, doen we. De grote viering van ons eeuwfeest moet in september plaatsvinden.”

De 11jes
Daarnaast komt St. Antonius, net als DES en carnavalsvereniging De 11jes, met een jubileumboek. De 11jes bestaat in november 55 jaar. “Ook wij hopen tegen die tijd weer een fysieke pronkzitting te kunnen organiseren”, zegt voorzitter Gemma Harmsen. “Vorig jaar hebben we dat digitaal gedaan, net als onze prinsenpresentatie.”

Senioren- en Jeugdwerk
Tenslotte wil het Nieuw-Dijkse Senioren- en Jeugdwerk (Jeugdwerk Nieuw-Dijk bestaat 50 jaar) de activiteiten voor de vakantie eveneens graag weer oppakken. “Dan zijn hopelijk alle vrijwilligers ook gevaccineerd en kunnen we begin augustus nog een keer een koffiemorgen organiseren”, geeft voorzitter José Peters aan. “We hebben vanwege de corona lang stilgelegen en zijn in die periode helaas ook negen leden door overlijden kwijtgeraakt.”

Corona heeft de overige verenigingen geen leden gekost. Sprinkhanen kende zelfs een lichte groei. “Wij zijn onze leden en sponsoren dit jaar financieel tegemoet gekomen en hebben iedereen aan boord kunnen houden”, zegt Harmsen. “In dorpen is er sowieso minder verloop”, ziet ook Derksen. “Hier is de betrokkenheid bij de verenigingen toch groter dan in de stad, waar meer leden hun lidmaatschap hebben opgezegd. Wij hebben wat dat betreft niet te klagen en vrijwel al onze leden en sponsoren behouden.”

Foto: V.l.n.r. de voorzitters Jeroen Rosendahl, José Peters, Ronnie Derksen, Gemma Harmsen en Frans van Vugt voor het vernieuwde hoofdveld van voetbalvereniging Sprinkhanen.