Montferland promoot voortaan zichzelf op gebied van recreatie en toerisme

’s-HEERENBERG – De gemeente Montferland beëindigt haar samenwerking met de Achterhoek op het gebied van recreatie en toerisme. Volgens wethouder Martin Som levert de samenwerking Montferland te weinig op en wil ze haar middelen daarom meer lokaal inzetten.

De basis voor deze samenwerking is de Vrijetijdsagenda 2020-2030, die onlangs door acht Achterhoekse gemeenten is vastgesteld. Hiermee willen de gemeenten het toeristisch product van de Achterhoek verder versterken. Maar dus zonder Montferland. “Op basis van onze ervaringen in de afgelopen vier jaar hebben we besloten niet meer mee te doen”, zegt Som.

“De Achterhoekse gemeente hebben van 2016 tot en met 2019 samen 1,6 miljoen euro bijgedragen aan de promotie van de regio. Met de helft van dit bedrag is de afgelopen periode niks gedaan. Dat wordt nu doorgeschoven naar de nieuwe periode. Van de investeringen die wel zijn gedaan, heeft Montferland nauwelijks geprofiteerd.”

Samenwerking
Montferland ziet dan ook geen meerwaarde meer in deelname aan de vrijetijdsagenda en gaat bij de positionering van de gemeente voortaan uit van haar eigen kracht. Ze wil zelf aan de knoppen zitten en bepalen wat er met haar geld wordt gedan. De gemeente zoekt daarbij wel de samenwerking in de regio, maar richt zich niet meer volledig op de Achterhoek.

“Wij gaan meer ons eigen Montferland, met het Bergherbos, kasteel en Stroombroek als toeristische trekpleisters, promoten”, vertelt Som. “We hebben meer te bieden dan aanvullend op de Achterhoek. We kijken daarbij ook naar de Liemers en de Hanzesteden Doesburg en Emmerich en zoeken de samenwerking meer in de arrangementensfeer. Doesburg profileert zichzelf bovendien al jaren op het gebied van toerisme en recreatie. Zij doen dit heel goed en dat is een voorbeeld voor ons.”

De samenwerking met de Achterhoekse gemeenten in de vrijetijdsagenda 2016-2019 kostte de gemeente tachtig cent per inwoner per jaar. Dat komt neer op een bedrag van 30.000 euro per jaar, dat nu rechtstreeks terugvloeit naar de recreatieve en toeristische sector van Montferland.