Mijlpaal voor schutter Piet Derksen: liefst 75 jaar lid van St. Antonius

NIEUW-DIJK – In een volle zaal Steak’m vierde schutterij St. Antonius zaterdag 7 januari de jaarlijkse schuttersdag. Hierbij huldigde ze haar jubilarissen, die 25, 40, 55, 60 en liefst 75 jaar lid zijn van de schutterij.

De schuttersdag begon om 17.30 uur met een korte rondgang door de kern van Nieuw-Dijk. Aansluitend was er een schuttersviering in de kerk. De viering werd gevolgd door optredens van de majorettes en trommelgroep in zaal Steak’m.

Bij Steak’m vond ook de feestavond plaats, waarbij de jubilarissen van St. Antonius werden gehuldigd met muzikale begeleiding van fanfare DES. De huldiging was extra speciaal, omdat de schutterij voor het eerst in de geschiedenis een jubilaris heeft die al 75 jaar lid is.

Piet Derksen is maar liefst driekwart eeuw aan de vereniging verbonden. Een bijzondere mijlpaal waarvoor hij een speciaal vendelierbeeldje heeft ontvangen. Dit omdat hij ook liefst 53 jaar functionaris is geweest als vendelier. Als kers op de taart werd Derksen door de Federatie van Gelderse schuttersgilden en schutterijen St. Hubertus eervol bedankt met een gouden kroon.

Een andere bijzondere huldiging was die van Jan Driessen, alias Jan van de Knots. Hij is liefst dertig jaar kanonnier geweest van St. Antonius en mag zich door deze prestatie nu erelid noemen van de schutterij.

Jan Driessen.

Na het huldigen volgde de vendelhulde door de vendeliers van de schutterij. Daarna werd de avond voortgezet met muzikale begeleiding van DJ Jeremy.

Hoofdfoto schutterij: Jubilaris Piet Derksen.