Meulenvelden houdt deur voor bibliotheek en Welcom open

DIDAM – De intentie was goed. Verhuis maatschappelijke organisaties als een bibliotheek en Welcom naar Meulenvelden, zodat er ook weer wat meer reuring in het woonzorgcentrum komt. De werkelijkheid blijkt echter weerbarstiger. De financiële en technische obstakels zijn vooralsnog te groot om een verhuizing mogelijk te maken.

“Toen we dit bedachten, wisten we dat het een complexe onderneming was”, zegt Arjan ter Bogt, directeur van woningcorporatie Plavei, eigenaar van Meulenvelden. “We hebben te maken met veel verschillende belangen, niet alleen van de nieuwe huurders, maar ook van de huidige bewoners. Daarbij is er het afgelopen anderhalf jaar veel veranderd. Buizingingen, coronaperikelen, het vertrek van de Rabobank en Burgers van Diem. Maar het was het dubbel en dwars waard om de mogelijkheden te onderzoeken.”

Ter Bogt gooit, net als de andere partijen, de deur echter nog niet definitief dicht. Hij hoopt ‘van ganser harte’ dat er toch nog een oplossing komt. “Het positieve is, dat er veel goede ideeën zijn ontstaan”, vindt hij. “We weten nu wat er nodig is en hebben de behoeftes, wensen en grenzen in beeld. De vraag is echter of we met zijn vieren, de bibliotheek, Welcom en de gemeente, een oplossing voor alle partijen vinden. Met de spelregels, die we nu hebben vastgesteld, gaat het in elk geval niet lukken. Maar wellicht ontstaan er de komende weken nieuwe inzichten of melden zich andere partijen, die daarbij helpen.”

Bibliotheek
Ook Eric van der Wal, directeur van bibliotheek Montferland, schrijft een verhuizing van de Didamse vestiging van de bieb naar Meulenvelden nog niet helemaal af. “We moeten het nu eerst even laten bezinken dat we niet tot overeenstemming zijn gekomen”, vertelt hij. “Maar ik verwacht op korte termijn verder te praten met Plavei over de mogelijkheden.”

Voor de bibliotheek is de urgentie dan ook groot. Zij moet uiterlijk 31 december 2021 uit haar huidige pand aan de Schoolstraat, dat onderdeel uitmaakt van het nieuwe Centrumplan Didam. “Wij moeten dus haast maken met een nieuw onderkomen. Uiteraard zijn er ook andere opties onderzocht, maar die bleken financieel niet haalbaar.”

Volgens hem maken de huidige financiële vooruitzichten de plannen voor huisvesting in Meulenvelden echter ook lastig. Zo staat het atrium in het woonzorgcentrum nu nog te boek als buitenruimte. “Als wij er komen, wordt het echter een binnenruimte”, weet hij. “Dan moeten er diverse geluidwerende maatregelen en aanpassingen voor de brandveiligheid worden gedaan. Wij nodigen bijvoorbeeld regelmatig schoolklassen uit, die niet stil zijn. Daar moeten de huidige bewoners natuurlijk geen last van hebben. De huidige ruimte moet daarom worden verbouwd en dat zorgt voor een grote kostenpost.”

Welcom
Bij Pascal van der Maas, directeur van welzijnsorganisatie Welcom, overheerst op dit moment vooral nog de teleurstelling over het niet doorgaan van de verhuizing. Volgens hem moet die eerst worden verwerkt voordat er kan worden nagedacht over hoe nu verder. “Er is zoveel tijd en energie ingestoken om het te realiseren. Dan is het ontzettend jammer, ook voor de Didamse gemeenschap, dat het niet lukt.”

Volgens hem is de afstand tot een overeenkomst echter nog te groot. “De rekensom bepaalt uiteindelijk of het kan”, zegt hij. “Als het na anderhalf jaar praten, niet is gelukt om tot overeenstemming te komen, moet je je afvragen hoe lang je nog moet doorpraten zonder andere dingen te onderzoeken. We doen de deur nog niet dicht, maar misschien moeten we nu eerst nieuwe deuren openen.”

Want ook Van der Maas weet dat alle betrokken partijen een urgent probleem hebben, dat moet worden opgelost. Waar Plavei graag een nieuwe invulling wil geven aan de zogenaamde plint van Meulenvelden en de bibliotheek haar pand al heeft verkocht, heeft Welcom nog een grote bezuinigingsopgave. “Die wilden we grotendeels realiseren door te verhuizen van het Albertusgebouw naar Meulenvelden. Daarbij kunnen we, als we onder één dak zitten, de samenwerking met de bibliotheek verder uitbouwen. Het zou dan ook fantastisch zijn als het toch nog lukt.”