Lijsttrekkers in de biechtstoel tijdens debat in Loilse kerk

LOIL – De Kontaktraad Loil hield vorige week woensdag het Lijsttrekkersdebat Montferland 2022 in ’t Hart van Loil. In het sfeervol ingerichte kerkgebouw was, met de zeven lijsttrekkers op het podium en burgemeester Harry de Vries, de griffie en alle wethouders in het publiek, de complete top van politiek en bestuurlijk Montferland aanwezig. Ongeveer 130 toeschouwers en 450 volgers van de livestream waren getuige van een boeiend debat.

Door Tonnie Peters

In hun openingswoord spraken zowel burgemeester Harry de Vries als voorzitter Edwin van Onna van de Kontaktraad Loil de wens uit naar een mooie, inhoudelijke en respectvolle discussie. Ook refereerden beiden aan de situatie in de Oekraïne, waarbij Van Onna aangaf dat de Kontaktraad Loil actief mee wil denken en doen in de opvang van de vluchtelingen.

Voorafgaand aan het debat werd de lijsttrekkers gevraagd om met de bedragen van 0, 10, 15, 25 en 50 euro voor de thema’s zorg, cultuur/sport, onderwijs, wonen en duurzaamheid aan te geven welke zij het belangrijkst vonden. Hierbij kwamen al wat verschillen naar voren. Deze verschillen werden, net als een aantal peilingen en vragen die het publiek digitaal kon stellen, op een groot scherm geprojecteerd.

Na de aftrap door debatleider Frans Miggelbrink, kreeg elke lijstrekker 45 seconden om zich voor te stellen. Vervolgens gingen de zeven lijsttrekkers in debat over de hierboven genoemde thema’s. Frans Miggelbrink hield daarbij continu de regie.

Biechtstoel
Het eerste deel van de avond werd afgesloten met de biechtstoel. Iedere lijstrekkers moest geknield, naar keuze, één van de andere lijsttrekkers een compliment maken. En zonder dat Frans daarover iets had gezegd, gaven enkele oppositiepartijen een compliment aan een coalitiepartij. De lijsttrekkers waren dus al duidelijk bezig met de naderende coalitieformeringen.

Na de pauze gingen de lijsttrekkers één op één met elkaar in debat. Hierbij kwamen mooie tegenstellingen tussen de verschillende partijen naar voren. Bijvoorbeeld over de doorontwikkeling van DocksNLD en de windmolens. Allemaal willen ze dat er woningen gebouwd worden, maar over type, plek en prijsklasse was men het niet eens.

Toch bleek uiteindelijk dat de tegenstellingen over de verschillende thema’s minder groot zijn dan de perikelen in de gemeenteraad van de afgelopen jaren deed vermoeden. Zoals in het begin van de avond al werd aangegeven, zijn de partijen het over 80 procent van de onderwerpen vrijwel eens en moet over de 20 procent een goede discussie worden gevoerd met respect voor elkaars standpunten.

Stemmen
In het laatste woord dat elke lijsttrekker kreeg, werd iedereen opgeroepen om te gaan stemmen en de waardering uitgesproken voor de organisatie. Dit laatste kwam ook naar voren tijdens de borrel na afloop. Zowel direct politiek betrokkenen alsook minder politiek

Debatleider Frans Miggelbrink en burgemeester Harry de Vries van de gemeente Montferland. Foto Frank Gies