Lieve Vrouweplein op de schop, kruising tijdelijk dicht

DIDAM – De werkzaamheden aan het Lieve Vrouweplein in het kader van het Centrumplan Didam zijn vandaag gestart. Vanaf woensdag is hiervoor gedurende twee weken de kruising van de Wilhelminastraat en de Oranjestraat afgesloten voor verkeer en geldt er een omleiding.

Vandaag zijn de werkzaamheden begonnen met de aanleg van een nieuw hemelwaterriool onder het Lieve Vrouweplein en een tijdelijke weg zodat Didam goed bereikbaar blijft. Deze tijdelijke weg (bypass) begint bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Oranjestraat en loopt tussen de kerk en de Wilhelminastraat. Deze weg kan vanaf de tweede week van maart worden gebruikt door al het verkeer.

De werkzaamheden worden in vier fasen uitgevoerd. Als eerste wordt het gebied voor Jan&Jan en de Nama aangepakt. Hier wordt het pleingedeelte aangelegd met onder andere een fontein met bedriegertjes. Deze werkzaamheden duren tot juni.

Aansluitend wordt de rijbaan van de Wilhelminastraat aangelegd. Hieronder vallen de kruisingen met de Torenstraat, de Raadhuisstraat en Onder De Toren. De weg wordt in gedeelten afgesloten. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2021 klaar.