Stem van Montferland Joep

Joep’s beslommeringen: Geheugenverlies

Bij geheugenverlies zijn er herinneringen en informatie uit het geheugen verdwenen. Oorzaken zijn vaak stress, alcohol en ouderdom. Meestal is het tijdelijk en plotseling. Een opvallend verschijnsel is wel dat het erg vaak voorkomt bij politici en overheidsdienaren.

Afgelopen donderdag was er een politiek debat over het feit dat er tijdens de verkenningsronde was gesproken over Pieter Omtzigt die, zoals het nu blijkt, door Rutte aan de kant geschoven moest worden. Na eerst ontkenning en stilzwijgen moest toch de onderste steen boven komen, waarbij vooral door de oppositie, Rutte en de verkenners Jorritsma en Ollongren werden beticht van liegen.

Jorritsma en Ollongren verdenk ik er nog wel van dat zij bij tijd en wijle zich vergrijpen aan de een of andere alcoholische versnapering, maar Rutte staat zeker niet bekend als notoire innemer.

De feiten die tijdens het debat naar voren kwamen, zijn zo expliciet dat ieder normaal mens wel kan nagaan dat dit bij de drie betrokken personen nog vers in het geheugen gegrift moet staan. Door stress overmand was juist bij Rutte een plotseling geheugenverlies opgetreden. Jorritsma en Ollongren hadden nog een kater van de drank, die zij naar binnen hadden gegoten om de ellende te vergeten die zij hebben aangericht. Ook zij konden zich van het hele voorval niets meer herinneren.

Nadat ik er enkele medische boeken op heb nageslagen, geloof ik dat deze personen inderdaad zijn overvallen door een plotseling geheugenverlies. Ik geloof trouwens ook nog dat Sinterklaas bestaat.

‘Wie een slecht geheugen heeft, beleeft veel premières’