Stem van Montferland Joep

Joep’s beslommeringen: Afrikamuseum

Veel mensen zullen er weleens van hebben gehoord of hebben het misschien met eigen ogen kunnen aanschouwen, het Afrikamuseum in het gezellige dorpje Berg en Dal. Een museum, dat overigens zijn oorsprong kent in ’s-Heerenberg, waar kunst en cultuur over het vroegere leven van de Afrikanen wordt tentoongesteld.

Dit mooie museum wordt nu verkwanseld door de directie die, vanwege valse politieke correctheid, haar hoofd buigt voor een voormalige tentoonstellingsmaker die gewetenswroeging krijgt over het slavenverleden van de Ghanese bevolking. Deze persoon gaat er gemakshalve aan voorbij dat het met name de Ghanezen zelf waren die hun eigen rasgenoten als slaaf verkochten.

Als wij allemaal ons hoofd buigen voor een klein groepje fanatiekelingen en wij recht willen doen aan het slavenverleden, moeten wij met onmiddellijke ingang alle Italiaanse restaurants sluiten omdat het voor de Romeinen normaal was om slaven te hebben. Geen druppel benzine meer tanken, want de Arabieren, waar toch de meeste olie vandaan komt, behoorden tot de grootste slavenhandelaren. Vergeet ik bijna dat alles wat maar een beetje met China te maken heeft ook aan de kant geschoven moet worden. En moeten wij Rusland volledig gaan uitsluiten, want tijdens het bewind van Stalin waren daar meer dan vier miljoen slaven, die echter geen slaven genoemd mochten worden, maar werden betiteld als politieke gevangenen.

Nu hoeven wij dit alles niet zo rigoureus aan te pakken. Men zou bij ieder Italiaans of Chinees restaurant een bordje bij de deur kunnen hangen dat men er wel kan komen eten, maar dat men bij het binnengaan rekening dient te houden met het slavenverleden van die landen. Bij de tankstations kunnen de mensen er op gewezen worden dat aan iedere druppel benzine bloed kleeft. En de Russen, laat die maar gaan, die weten zoals gewoonlijk weer van niets.

‘Ik bewonder alle vormen van heiligheid, hoewel ik van sommige onpasselijk word’