Jan van Halteren

Naam: Jan van Halteren (75), ‘s-Heerenberg
Partij: Algemene Waterschapspartij (AWP) Niet politiek, wel deskundig! Plaats 3
Hoeveelste deelname: ‘Dit is de tweede keer.’

Waarom is stemmen voor het waterschap zo belangrijk?
Om op het gebied van veiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit van zowel het oppervlaktewater als gezuiverd afvalwater, door het te kiezen algemeen bestuur, de juiste belangenafwegingen te doen plaatsvinden. Hierbij geldt voor de AWP dat wij de belangen van alle belanghebbenden zullen wegen om tot besluitvorming te komen, met daarbij steeds in het achterhoofd: alles tegen maatschappelijk aanvaardbare en beheersbare kosten.’

Wat hebben we in Montferland met water te maken?
‘Zowel droogtebestrijding als voorzieningen om de gevolgen van hoosbuien beheersbaar te hebben en te maken. Water is belangrijk voor een ieder van ons, ook al woon je in wat hoger gelegen delen in het gebied van het Waterschap Rijn en IJssel. Niet onbelangrijk is de veiligheid van dijken. Met andere woorden voor Montferland is het ook van groot belang dat Rijnwater bij een hoogwatergolf wordt gekeerd door veilige dijken. Omdat aan Duitse zijde de Rijndijken bij Rees nog niet aan de Nederlandse normen voldoen, heeft dat de volle aandacht van het waterschap en wordt er van alles ondernomen om ook die dijken in Duitsland zo spoedig mogelijk op de juiste hoogte te krijgen. Het mag toch niet zo zijn, omdat de Duitse dijken niet op orde zijn, een (groot) deel van het beheersgebied van Waterschap Rijn en IJssel alsnog kan overstromen.’
‘Verder wordt ook in Montferland door de inwoners en bedrijven afvalwater geproduceerd. Dit afvalwater wordt door het waterschap getransporteerd en gezuiverd. Hiervoor zijn zuiveringstechnische werken noodzakelijk, die door het waterschap worden aangelegd, beheerd en onderhouden.’

Wat is jullie belangrijkste speerpunt?
‘Een belangrijk speerpunt is een eerlijke lastenverdeling, een jaarlijkse tariefstijging van de waterschaps- en zuiveringslasten van maximaal 2 procent. Een (drastische) verlaging van de schuldenlast van het waterschap, nu groot 428 miljoen op een begroting van 93 miljoen. Hierbij dienen de kerntaken van het waterschap niet uit het oog te worden verloren. Wij willen dat de gevolgen van hoosbuien binnen de perken blijven, alsmede droogte bestrijding en een eerlijke verdeling van water. Een duurzaam, toekomstbestendig en betaalbaar waterschap, waarbij mensen kunnen genieten van schoon water. Daar staan wij voor.’