Jan van Halteren volgt Sinderdinck op als wethouder van Montferland

’s-HEERENBERG – Jan van Halteren (Lokaal Belang Montferland) uit ’s-Heerenberg treedt op 10 september aan als wethouder van de gemeente Montferland. Hij volgt partijgenoot Wim Sinderdinck op, die onlangs om gezondheidsredenen zijn functie neer moest leggen.

Van Halteren is zeker geen onbekende in de Montferlandse politiek. Hij is sinds 1982 bestuurlijk actief. Hij startte destijds als raadslid en fractievoorzitter in de voormalige gemeente Bergh en was vervolgens van 2002 tot 2005 wethouder. Sinds de fusie van de gemeenten Bergh en Didam naar de gemeente Montferland is van Halteren raadslid. In 2018 werd hij lijsttrekker en fractievoorzitter van Lokaal Belang Montferland.

Van Halteren krijgt de portefeuille Duurzaamheid, Onderwijs en Jongerenbeleid, Welzijn (inclusief kunst en cultuur) en Monumenten (0,5 fte). De overige portefeuilles zijn als volgt verdeeld:

Burgemeester Peter de Baat
Openbare orde en veiligheid, GGD, algemeen bestuurlijke en juridische zaken, kabinetszaken, integriteit, publiekszaken, erfgoedbeleid en (regionaal) archief, regionale- en internationale samenwerking.

Wethouder Walter Gerritsen (0,8 fte)
Ruimtelijke ontwikkeling, logistiek, samenwerking bedrijventerreinen West-Achterhoek, volkshuisvesting, vergunningverlening en handhaving, omgevingswet, project Bloemenbuurt Didam, grondzaken.

Wethouder Martin Som (0,8 fte)
Werk en inkomen, economische zaken, recreatie en toerisme, financiën, belastingen, gemeentelijk vastgoed (gebouwen).

Wethouder Ruth Mijnen (1 fte)
Wmo, jeugdzorg, regionale samenwerking sociaal domein, volksgezondheid, sport.

Wethouder Oscar van Leeuwen (1 fte)
Openbare werken (mobiliteit, infra, riool, groen, water), participatiebeleid en wijk- en kerngericht werken, personeel en organisatie (inclusief facilitaire zaken), informatie en automatisering, dienstverlening, dorpsvisies, communicatie en voorlichting, project Centrumplan Didam.