Honderden boompjes en struikjes geplant in Meikamerbos

NIEUW-DIJK – De boswerkgroep Nieuw-Dijk heeft vorige week zaterdag, samen met een aantal vrijwilligers, zo’n 440 boompjes en struikjes geplant in het Meikamerbos achter het in aanleg zijnde DrainTalent-veld van voetbalvereniging Sprinkhanen. De aanleg is gedaan om de bomenkap op sportpark de Meikamer te compenseren.

De machines van Rob Kummeling hadden eerder die week het voorbereidende werk gedaan. Zodenwallen waren opgeschoven en het aan te planten middengedeelte was gefreesd. Eén van de vrijwilligers ontfermde zich over de plantgatenboor en de anderen hebben de gaten gevuld met een boompje of een struik.

“En nu maar hopen dat alle aanplant goed aanslaat”, zegt Willem Wolters namens de boswerkgroep. “Uiteraard houden we dat goed in de gaten. Als het erg droog wordt, kunnen we de beregeningspomp van Sprinkhanen gebruiken. Bij de aanplant zorgen we ervoor dat het niet overwoekert. Voor de rest van het terrein, inclusief de wadi, geldt dat we de natuur in eerste instantie haar gang laten gaan.”