Herinrichting Lieve Vrouweplein start met kap platanenlaantje en acacia

DIDAM – De gemeente Montferland is gestart met de voorbereidingen voor de herinrichting van het Lieve Vrouweplein in Didam. In februari wordt begonnen met de uitvoering. De verwachting is dat de werkzaamheden bijna een jaar duren.

Fase 5 van het Centrumplan Didam, het Lieve Vrouweplein, behelst het gebied vanaf de Mariakerk tot en met het terras van Jan&Jan. Daarbij wordt ook het terrein voor slagerij Pascal Gerritsen en JK Fashion aangepakt. “Er is nog geen definitief ontwerp”, zegt wethouder Oscar van Leeuwen. Momenteel wordt het schetsontwerp in samenspraak met de omgeving verder uitgewerkt.

Van Leeuwen: “Daarom kan ik nu nog niet zeggen wanneer we wat gaan uitvoeren en hoe lang dit duurt. We doen dit in goed overleg met de verschillende partijen. Zo hebben we veelvuldig contact met Gastvrij Didam en bijvoorbeeld Frank Gesthuizen van Jan&Jan.”

Met de gemeenteraad is volgens Van Leeuwen afgesproken dat er geen werkzaamheden plaatsvinden in de drukke decembermaand. “Maar je kunt je voorstellen dat ze bij Jan&Jan liever hebben dat we juist in de wintermaanden aan de slag gaan voor hun pand, zodat er in het buitenseizoen weer gebruik kan worden gemaakt van het terras. We proberen die verschillende belangen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.”

Bomen
In januari worden in elk geval diverse bomen gekapt, waaronder het restant van het platanenlaantje en de grote acacia naast de Mariakerk. Deze bomen moeten verdwijnen om de nieuwe inrichting van het centrum mogelijk te maken. De grote acacia is aangetast door de sombere honingzwam, die de boom op termijn dood. Binnenkort wordt hiervoor een vergunning aangevraagd.

Voor de grote acacia wordt een rode beuk van groot formaat terug geplant. Het hele centrum telt 180 bomen. Daarvan blijven er 77 staan. “Er verdwijnen 103 bomen, maar er worden er 123 teruggeplaatst”, zegt van Leeuwen. “Dat zijn er dus twintig meer dan voor de herinrichting.”

De gemeente heeft bewust gekozen voor groen in het centrumplan, om te zorgen voor biodiversiteit, verkoeling op warme dagen, een recreatieve- en ruimtelijke aanblik. “We willen dat het centrum van Didam aantrekkelijk blijft voor inwoners en bezoekers. De beplanting (struiken, bloemen) en bomen dragen hier aan bij.”