Gemeente koopt grond in Zeddam voor bouw van zo’n vijftig woningen

ZEDDAM – De gemeente Montferland heeft in Zeddam bijna drie hectare grond gekocht voor woningbouw. De uitbreidingslocatie ligt tussen de Vinkwijkseweg en Bornhofweg, waar 45 tot 50 woningen kunnen worden gebouwd.

“De indeling van de woningen op het perceel hangt mede af van de omwonenden”, zegt wethouder Walter Gerritsen. “Participatie is belangrijk, daarom gaan we met de buurt in gesprek om het plan verder in te vullen. We weten dat er behoefte is aan gemêleerde en betaalbare woningen. Ook sociale huurwoningen krijgen een plek.”

Zeddam is de eerste kern waar de gemeente zelf grond heeft aangekocht voor woningbouw. Ze is echter in meerdere kernen in gesprek met grondeigenaren voor grondaankopen. Gerritsen: “Op deze manier proberen we te voorzien in de grote behoefte aan woningen. De woningnood is namelijk groot, ook in Montferland.”

Deze woningbouwimpuls kwam mede tot stand op voorspraak van de Montferlandse gemeenteraad. Die nam eind vorig jaar en afgelopen juli twee moties aan, waarin ze geld beschikbaar stelde om de woningbouwinitiatieven aan te jagen, verder te faciliteren en het vergunningstraject te bespoedigen.