Ecodiek Plaagdierbestrijding

De overlast van de eikenprocessierups is de laatste jaren explosief toegenomen. Ecodiek Plaagdierbestrijding bestrijdt deze overlast op ecologisch verantwoorde wijze. Dit doen Gerard Loeters en Olaf Peters van Ecodiek Plaagdierbestrijding met behulp van nematoden, oftewel aaltjes, die ze met vernevelapparatuur de boom in blazen. Deze aaltjes doden de net uitgekomen rupsen binnen vijf tot tien dagen, waardoor de overlast dat jaar voor een groot deel wordt voorkomen.

Info


Openingstijden
Loading... Loading...

Kenmerken

Na één keer vernevelen, is 85 tot 90 procent van de rupsen dood. Dit wordt na veertien dagen nog een keer herhaald, waarna de kans groot is dat alles weg is. Mochten er dan in mei of juni toch nog rupsen uit de boom komen, dan zuigt Ecodiek Plaagdierbestrijding die weg.