Centrum Didam maanden dicht voor doorgaand verkeer

DIDAM – Het centrum van Didam gaat de komende tijd dicht voor doorgaand verkeer. Op maandag 17 mei start een nieuwe fase van de werkzaamheden aan het Lieve Vrouweplein, waarbij de bypass in de Wilhelminastraat en de kruising met de Torenstraat en Kardinaal de Jonglaan wordt afgesloten.

Er wordt begonnen met het aanleggen van een deel van het nieuwe hemelwaterriool, dat wordt aangesloten op de grote waterberging onder het plein voor de Mariakerk. Aansluitend wordt de definitieve verharding aangebracht. De kruising met de Torenstraat en Kardinaal de Jonglaan is tot en met vrijdag 2 juli dicht voor het doorgaande verkeer. De Wilhelminastraat tussen de Torenstraat en Raadhuisstraat blijft langer afgesloten. De verbinding naar de Raadhuisstraat gaat half oktober pas weer open.

Omleidingen
Het verkeer vanaf de rotonde Tatelaarweg wordt deze periode omgeleid via de Drostlaan. Het verkeer vanaf de Wilhelminastraat wordt omgeleid via de Raadhuisstraat, Kerkstraat, Panhuis, Deken Reuvekamplaan en de Domela Nieuwenhuisstraat. De fietsers kunnen over het pad ten noorden van de kerk rijden. Het parkeerterrein bij de Mariakerk is ook bereikbaar via dit pad.

Om de mogelijke overlast in de wijk zoveel mogelijk te spreiden, wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld in de Drostlaan. De kaart met de omleidingsroutes is online te bekijken via www.montferland.info/centrumplan.

Planning
De totale werkzaamheden vinden in vier fasen plaats. Als eerste is het gebied voor Jan&Jan en de NAMA aangepakt. Hier is een pleingedeelte aangelegd met onder andere een fontein waar kinderen met bedriegertjes kunnen spelen. Aansluitend aan bovenstaande fase worden nog de kruisingen met de Raadhuisstraat, Onder De Toren en Oranjestraat aangepakt. Hiervoor gaat de weg (in gedeelten) dicht. Naar verwachting zijn eind november de werkzaamheden afgerond.