Braamt en Loil kunnen nu echt aan de slag met herinrichting dorpen

BRAAMT/LOIL – Braamt en Loil kunnen nu echt aan de slag met de herinrichting van hun dorpen. Nu de provincie Gelderland beide dorpen een subsidie van 500.000 euro heeft verstrekt vanuit de leefbaarheidsregeling ‘Steengoed Benutten’, keert ook de gemeente Montferland 250.000 euro per kern uit.

Daarnaast ontvangt Braamt in 2021 nog drie ton als opbrengst uit het zonnepark, dat de gemeente laat aanleggen op de velden van de voormalige voetbalvereniging St. Joris. “Door de fusie met voetbalvereniging Zeddam zijn deze velden vrijgekomen”, vertelt Mijnen. “Het eerste idee was om hier woningen te bouwen. Dit is echter niet mogelijk vanwege de stankcirkels van de omliggende boerenbedrijven. Daarom leggen we nu voor minimaal vijftien jaar een zonnepark aan, waarvan een deel van de opbrengst kan worden geïnvesteerd in het dorpshuis.”

Plein
Ter compensatie van het voetbalveld legt de gemeente bovendien een trapveldje aan in het centrum van het dorp en neemt ze ook de kosten voor de herinrichting van het plein voor haar rekening. “We zijn nu begonnen met de voorbereidingen van het ontwerp van het multifunctionele dorpshuis”, zegt Harm Peeters namens de stuurgroep, die het plan samen met de verenigingen heeft ontwikkeld. “In september komt er bovendien een verkoopbrochure uit voor de zeven appartementen die in de kerk worden gebouwd.”

In februari 2021 hoopt de stuurgroep te starten met de bouw van het nieuwe dorpshuis, dat binnen negen maanden moet zijn gerealiseerd. “Tot die tijd blijft zaal Peeters staan, waar in 2021 nog één keer het carnaval plaatsvindt”, vertelt Peeters. “Daarna wordt het gebouw  direct gesloopt en maakt het plaats voor woningbouw.”

De kantine van de voormalige voetbalvereniging St. Joris blijft bovendien nog even in gebruik voor de kaarters, biljarters en de Zonnebloem. Peeters: “Voor het Servicepunt Braamt proberen we tijdelijk een ruimte te huren in het oude winkelpand van Peeters. Dit is echter nog niet definitief.”

Loil
Ook in Loil zijn de voorbereidingen voor de realisatie van het nieuwe Hart van Loil inmiddels in volle gang. Met de 250.000 euro van de gemeente zijn de kerk en pastorie al aangekocht. “In de kerk zijn inmiddels veel tijdelijke voorzieningen getroffen, om het carnaval onderdak te kunnen bieden”, vertelt Harm Peters, voorzitter van het stichtingsbestuur van ’t Hart van Loil. “We willen die voorzieningen nu permanent maken.”

De kerk en pastorie als onderdeel van ’t Hart van Loil.

Daarnaast wil de stichting de pastorie duurzaam, langjarig verhuren. Peters: “Hiervoor zijn we op zoek naar een partij.” Ook zijn de voorbereidingen voor de nieuwbouw van ’t Hart van Loil begonnen. “Alle programma’s van eisen van de deelnemende verenigingen zijn geïnventariseerd. We hebben met drie architecten gesproken en hopen deze maand een keuze te maken voor het ontwerp. In februari 2021 willen we dan starten met de bouw van het nieuwe dorpshuis en de sporthal.”

Als de nieuwbouw is gerealiseerd – naar verwachting eind 2021 – wordt de huidige Zomp gesloopt. “Op die plek willen we dan woningbouw realiseren”, zegt Peters. De grondexploitatie wordt door de gemeente uitgevoerd. De kavels worden ook door haar vermarkt. De gemeente keert de geplande exploitatiewinst vervolgens als extra investeringsbijdrage uit aan ’t Hart van Loil.

Afbeelding: Het ontwerp van het nieuwe dorpshuis ‘De Braempt’.