Bewoners praten mee over landschapsontwikkeling

MONTFERLAND – Bij voldoende belangstelling start in 2014 binnen de gemeente Montferland het project ‘Levend Landschap’. Het project is ontwikkeld door Stichting Landschapsbeheer Gelderland, die samen met dorpsraden en bewoners van de gemeente kleinschalige wensen en ideeën op het gebied van landschap, cultuurhistorie en recreatie wil uitvoeren.

Aan het project kunnen gedurende drie jaar drie dorpen deelnemen. Inmiddels hebben Zeddam en Loil laten weten belangstelling te hebben voor het project. “Ze hebben hierover echter nog geen besluit genomen’’, laat gemeentevoorlichter Jan Wiggers weten. “Van de andere dorpen is nog geen reactie ontvangen. We verwachten dat in maart 2014 bekend wordt welke dorpen gaan starten in dit project.”

Om de Stichting Landschapsbeheer opdracht te kunnen geven voor het project moet worden afgeweken van het aanbestedingsbeleid. De begrote kosten voor het project zijn ruim 75.000 euro. Voor dit bedrag wordt samen met de inwoners een uitvoeringsagenda opgesteld, worden de projecten begeleid met de inwoners als projecttrekkers en wordt het beplantingsproject uitgevoerd.