Bergh in het Zadel zet ondanks coronacrisis strijd tegen kanker voort

’s-HEERENBERG – Ondanks de coronacrisis zet Bergh in het Zadel de strijd tegen kanker voort. De ’s-Heerenbergse stichting blijft bezig om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Onlangs heeft het bestuur van de stichting op advies van huisarts Bart Timmers weer twee onderzoeken uitgekozen om geld dat vorig jaar is ‘overgebleven’ aan te schenken.

Dit geld gaat naar  twee artsen van het Radboudumc in Nijmegen. Eén van die onderzoekers is dokter Erik Aarntzen, die met zijn groep onderzoek doet naar het gebruik van kunstmatige intelligentie bij het onderzoek naar niet-kleincellig longkanker.

Niet-kleincellig longkanker wordt steeds vaker in een vroeg stadium ontdekt. Goed nieuws, maar ondanks steeds betere operatietechnieken is de vijfjaarsoverleving voor patiënten met een vroeg stadium niet-kleincellig longkanker slechts 63 procent (stadium één) en 44 procent (stadium twee). Dokter Erik Aarntzen wil kunstmatige intelligentie inzetten om deze overlevingskans te vergroten. Opereren geldt nu als standaard gekozen behandeling, maar dit is nog altijd niet voldoende om de overlevingskans te vergroten. Daarom wordt naast een operatie vaak radio-, chemo- of immuuntherapie gegeven.

Kunstmatige intelligentie
De keuze van de behandeling wordt voornamelijk gemaakt op basis van de grootte en plaats van de longkanker, die wordt vastgesteld op een CT-scan en PET-scan. Geavanceerde beeldanalysetechnieken, die gebruik maken van kunstmatige intelligentie, zijn in staat om veel meer gegevens uit de scans te halen. Deze ontdekken ook sneller patronen die door een radioloog niet herkend worden.

Hoofdonderzoeker is Erik Aarntzen, van de afdeling Radiologie en Nucleaire geneeskunde aan het Radboudumc. Hij werkt samen met medeonderzoekers dokter Francesco Ciompi, dokter Colin Jacobs, dokter Olga Schuurbiers en professor dokter Ad Verhagen. Alles gebeurt in samenwerking met dokter Cornelia Schaefer-Prokop van het Meander medisch centrum en dokter Sveta Zinger van de Technologische Universiteit Eindhoven.

Voor het onderzoek is een bedrag nodig van 47.300 euro, dat inmiddels door Bergh in het Zadel aan Erik Aarntzen is overhandigd tijdens een onlangs gehouden bijeenkomst op Huis Bergh in ’s-Heerenberg.

Het bestuur van Bergh in het Zadel overhandigt op Huis Bergh de cheque aan Erik Aarntzen, tweede van links. Foto Robin Sommers