Benda Tomassen-Rewinkel

Benda Tomassen-Rewinkel (62) uit Beek kreeg een lintje omdat ze onder andere al 42 jaar bestuurlijk actief is voor muziekvereniging Volharding Beek.

Naast haar bestuurstaken steekt ze veel tijd in het opleiden van de jeugd en onderhoudt ze de contacten met de leerlingen, ouders en muziekschool. Ook is ze betrokken bij diverse schoolprojecten en animator van de Beekse activiteiten tijdens de 11 Dorpentoer. Verder was ze van 1998 tot 2004 bij het basisonderwijs in Beek. Dat deed ze onder andere als lid en voorzitter van de MR van basisschool De Kolkstede. Ze was eveneens nauw betrokken bij de nieuwbouw van de school en de fusie met Stichting Katholiek Onderwijs Bergh.