André Menting

Naam: André Menting (49), Stokkum
Partij: Partij van de Arbeid, plaats 3
Hoeveelste deelname: ‘Dit is mijn eerste keer’

Waarom is stemmen voor het waterschap zo belangrijk?
Er gaat veel geld om in het waterschap, zo’n 96 miljoen euro per jaar. Dat is allemaal belastinggeld. Het bestuur van het waterschap besteedt het geld aan de wettelijke kerntaken, maar ook aan andere zaken. Voorbeelden daarvan zijn watereducatie, sportvisserij en recreatie. Iedere partij maakt die keuze net iets anders. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het beheren van het waterpeil: een lager peil voor de traditionele landbouw of een iets hoger waterpeil voor natuur. Er valt dus echt iets te kiezen. En omdat het om jouw belastinggeld gaat, is het belangrijk dat jij je keuze uitbrengt.’

Wat hebben we in Montferland met water te maken?
In Montferland hebben we veel met water te maken. Afgelopen zomer zagen we de effecten van een tekort aan water: de opbrengsten van de landbouw lagen veel lager en in menig tuintje verdroogden planten en bomen. Bij een teveel aan water kunnen dijken doorbreken en loopt het grootste deel van onze gemeente onder. Maar ook in het heuvelachtige gedeelte verzamelt een teveel aan regenwater in de dorpskernen en lopen soms huizen onder.Het waterschap zorgt ervoor, vaak samen met de gemeente, dat deze effecten zo min mogelijk overlast geven.’

Wat is jullie belangrijkste speerpunt?
Het punt waar wij ons mee onderscheiden van andere partijen, is dat wij ons duidelijk uitspreken over de verdeling van de lasten (belastinggelden): de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Mensen met een krappe beurs, waaronder ook bijvoorbeeld zzp’ers en AOW’ers, moeten in aanmerking blijven komen voor kwijtschelding van de waterschapsbelasting.De vervuiler betaalt en mensen of bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan het waterschap, worden beloond.